• Tiếng Việt
    • English
  • Khu đô thị Tân Phú

    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Phú Địa điểm : Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Quy mô: 43 ha Giá trị hợp đồng: 4 tỷ VND Năm thực hiện: 2013 Năm hoàn thành: 2014