• Tiếng Việt
    • English
  • Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

    Chủ đầu tư: UBND thành phố Móng Cái Địa điểm : Toàn bộ TP Móng Cái và 9 xã thị trấn huyện Hải Hà Quy mô: 121.197ha Giá trị hợp đồng: 8,2 tỷ VND Năm thực hiện: 2013 Năm hoàn thành: 2015 Nội dung giới thiệu sơ lược: – KKTCK Móng Cái là trung tâm […]

    Quy hoạch chung huyện Mê Linh – TP Hà Nội – tỷ lệ 1/10.000

    Chủ đầu tư: UBND huyện Mê Linh Địa điểm: Huyện Mê Linh, TP Hà Nội Quy mô: 14.251 ha Giá trị hợp đồng: 2,6 tỷ VND Năm thực hiện: 2011 Năm hoàn thành: 2014 Nội dung giới thiệu sơ lược: Xây dựng Mê Linh trở thành một vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và […]