• Tiếng Việt
    • English
  • Vinh danh giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ nhất

    Cùng với quá trình CNH-HĐH đất nước, tốc độ đô thị hóa của nước ta cũng ngày càng tăng nhanh, hệ thống đô thị quốc gia được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đô thị, điểm dân c­ư nông thôn, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, […]

    CUNG TRIỂN LÃM VÀ HỘI CHỢ TỈNH QUẢNG NINH

    1. Chủ đầu tư: Ban quản lý Các công trìnhVăn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh 2. Địa điểm : Đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long 3. Quy mô: 15000 m2 4. Giá trị hợp đồng: 22 tỷ VND 5. Năm thực hiện: 2011 6. Năm hoàn thành […]