• Tiếng Việt
  • English
 • Giải thưởng

  Giải thưởng công trình của năm 2013 – Do Ashui và Hội quy hoạch Việt Nam tổ chức

  2 1

   

  Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2014

  3 4 5

  Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ nhất 2019