• Tiếng Việt
    • English
  • Hồ sơ năng lực

    Hồ sơ năng lực của mỗi công ty, đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc đấu thầu, chọn thầu nhằm truyền tải các thông tin đến khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, chủ thầu. Hồ sơ năng lực được sử dụng nhiều trong đấu thầu các dự án, đặc biệt  ngành xây dựng. Vì thế, để thuận tiện hơn cho các khách hàng có nhu cầu liên hệ tư vấn với Viện thiết kế đô thị UDI (URBAN DESIGN INSTITUTE), chúng tôi sẵn lòng cung cấp cho các bạn hồ sơ năng lực của viện trên website. Nếu có nhu cầu hoặc mong muốn tham khảo tài liệu trên, vui lòng nhấn vào đường link phía bên dưới.

    https://drive.google.com/file/d/1Rkku0I_UsUB0FuDS4HktDB3Ll5bkcsLM/view?usp=sharing